DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prvog ombudsmana za djecu,mr Nadu Grahovac, Narodna skupština Republike Srpske je izabrala na dvadeset devetoj sjednici održanoj 22.aprila 2009.godine. Imenovana je pred Narodnom skupštinom Republike Srpske položila zakletvu dana 14.5.2009.godine. Mandat ombudsmana za djecu traje 4 godine. Nada Grahovac,rođena je u Banjaluci 1957.godine.U Banjaluci je završila Gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu 1980.godine kao student generacije sa dvije zlatne i dvije srebrne značke Univerziteta.Bila je i student prodekan.

Položila je pravosudni ispit i odbranila magistarski rad na temu,,Institucija Ombudsmana u Bosni i Hercegovini" Odobrena joj je tema doktorata ,,Institucionalni oblici zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini" 2004. godine birana je za Ombudsmana Republike Srpske i tu funkciju je obavljala do izbora za Ombudsmana za djecu. Do 2004.godine radila je kao diplomirani pravnik u privredi.

Ombudsman za djecu ima dva zamjenika: Zlata Hadžić-Bajrić, profesor srpskog jezika i književnosti, koja je radila u Gimnaziji u Banjaluci i Zlatoljub Mišić, diplomirani pravnik, koji je radio kao savjetnik Ombudsmana Republike Srpske-kancelarija Doboj.