DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su 12.11.2015. godine Osnovnu školu „Petar Kočić" u Novoj Topoli.

U razgovoru sa direktorom škole i pomoćnikom direktora-pedagogom, saznali smo da je ovo jedna od sedam osnovnih škola na području opštine Gradiška. Po broju učenika, zaposlenih radnika i školskom području koje obuhvata, ona spada u najveće škole u Republici Srpskoj. Danas ovu školu pohađa preko 1200 učenika, a organizovana je tako da radi u deset objekata, sa oko 120 zaposlenih. Centralna škola u Novoj Topoli je devetorazredna, dok su ostale, smještene u Mašićima, Vilusima, Romanovcima, Miljevićima, Vakufu, Gornjim i Donjim Karajzovcima, Kočićevu i Petrovom Selu, područne škole u kojima se izvodi nastava od prvog do petog razreda.

Škola ostvaruje dobru saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama opštine Gradiška, Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje, Crvenim krstom, Opštinom Gradiška, Ministarstvom za obrazovanje i kulturu RS, Republičkim pedagoškim zavodom, Domom zdravlja Gradiška, Centrom za kulturu Gradiška, raznim nevladinim organizacijama.

Sa rukovodstvom škole smo razgovarali i o poteškoćama s kojim se susreću u obrazovanju i vaspitanju djece, te saradnji s roditeljima. Direktor škole je istakao kako se u školi organizuju i takmičenja iz naučnih oblasti, sporta, umjetničkih oblast itd., a učenici škole postižu zapažene rezultate i na takmičenjima višeg ranga, regionalnog, republičkog i državnog, na šta su posebno ponosni.