DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Konferenciju „Očinstvo i ravnopravno angažovanje očeva u roditeljstvu na Balkanu: praksa, politike i istraživanja" je organizovao CARE International s ciljem da promoviše najbolje prakse i politike koje pružaju podršku očevima i starateljima da budu aktivnije uključeni u sve aspekte brige o djetetu i porodičnog života.
Konferenciju je otvorio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr Mladen Ivanić.

Međunarodni i evropski stručnjaci prenijeli su dosadašnja saznanja iz ove oblasti, a poznati američki stručnjak iz ove oblasti dr Gary Barker predstavio je izvještaj „Očevi u svijetu danas", prvi izvještaj takve vrste o očinstvu u cijelom svijetu. Osim toga, razmijenjena su i mišljenja o trenutnim naporima, vezanim za ravnopravno angažovanje očeva u odgoju djece i porodičnom životu u širem regionu Balkana.

Učesnici Konferencije predstavnici vladinog i nevladinog sektora iz regije i Evrope donijeli su zaključke koji treba da učine da se i ravnopravno angažovanje očeva posmatra i promoviše u najboljem interesu djeteta.