DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči danas je posjetila Osnovnu školu „Sveti Sava" u Rogatici.

Ovu vaspitno obrazovnu ustanovu, sa pet područnih škola pohađa 821 učenik, a nastava je organizovana u dvije smjene. Iz uprave škole, požalili su se na nedostatak finansijskih sredstava za sanaciju dotrajale krovne konstrukcije zgrade škole; krov je ravan i kod većih padavina prokišnjava, ali kako ističu škola ispunjava sve ostale uslove za nesmetano odvijanje nastavnog plana i programa.

U drugom dijelu posjete u jednom odjeljenju VIII razreda organizovana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". U opuštenom razgovoru učenici su uspješno prepoznavali pojedine oblike nasilja; smatraju da je verbalno nasilje sve prisutnije među vršnjacima, a da je psihičko nasilje najteži oblik nasilja jer ga je teško prepoznati.

Na kraju radionice učenici su se pohvalno izrazili o interaktivnom načinu rada i pozvali naše predstavnike da organizuju slične radionice i na neke druge teme.