DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu danas su posjetili Srednjoškolski centar u Čelincu. U razgovoru sa upravom i stručnom službom, saznali smo da se učenici školuju u 4 struke i 8 zanimanja, a broj djece je svake godine sve manji, jer se zbog blizine Banjaluke nerijetko odlučuju za školovanje u gradu. Škola je renovirana, ima potrebni stručni kadar i dobre uslove za odvijanje nastave.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" organizovana je za članove Savjeta učenika, ali su joj se priključili i drugi zainteresovani učenici kao i profesori koje je ova tema interesovala. Tokom razgovora učenici su pokazali zavidan nivo znanja o nasilju, njegovim vrstama i uzajamnoj povezanosti svih vrsta nasilja, što je potvrdilo tvrdnje stručne službe da se o nasilju uškoli razgovara i radi na njegovom sprečavanju i prevenciji.

Pominjanje svake pojedinačne vrste nasilja proizvelo je veoma konstruktivne diskusije i navelo djecu na razmišljanje kako mogu pomoći vršnjacima koje prepoznaju kao žrtve bilo kojeg oblika nasilja.

Ovi aktivni, zreli učenici pokazali su interesovanje i za rad Mreže mladih savjetnika jer im je veoma bliska ideja da se dodatno edukuju o pravima djeteta i učestvuju u njihovoj zaštiti i promociji.