DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kancelarija u Foči posjetila je danas OŠ „Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu. Školu pohađaju 972 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene. Učenici se ističu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, osvajaju brojne nagrade na školskim takmičenjima, a Savjet učenika je aktivan i dobro sarađuje sa Savjetom roditelja u ostvarivanju planiranih aktivnosti. Škola ima jednu područnu školu u Tilavi.

Već na samom ulazu u školu evidentna je briga o dobrobiti djece, higijena je na zavidnom nivou, a sa zidova se smješe portreti učenika koji su prethodnih godina završili ovu školu.
 
U jednom odjeljenju VIII razreda, sa učenicima iz Područne škole organizovana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?". Učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, o kojoj su dosta znali, a razgovaralo se i o osnovnim odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. O pojedinim oblicima nasilja, kao što su fizičko, verbalno, nasilje putem interneta i mobilnih telefona djeca dosta znaju, ali im zabunu stvara, kako kažu, psihičko nasilje, jer je ovaj oblik nasilja teško prepoznati.

Ovakve radionice učenici smatraju zanimljivim i korisnim jer im omogućavaju sticanje novih znanja na malo drugačiji način.