DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Nastavljajući aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su Srednju školu „Nikola Tesla" u Brodu.
Školu pohađa 447 učenika, a broj učenika, kao i u većini drugih škola smanjuje se svake godine. Nastava je organizovana u jednoj smjeni.

Sa učenicima trećeg odjeljenja prvog razreda, smjer tehničari računarstva, organizovana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?"
U uvodnom razgovoru o instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske, organizaciji, nadležnostima i načinu rada, učenici su pokazali veliki interes a najviše ih je zanimalo na koji način institucija konkretno može da pomogne djeci.

Razgovarajući o nasilju nad djecom, učenici su pokazali da o tome već dosta znaju; vrlo lako su definisali vrste nasilja, znali su kako prepoznati nasilje, ali i njegovu žrtvu. U vezi sa prijavljivanjem uočenog nasilja većina bi se na prvom mjestu obratila policiji ili centru za socijalni rad, zatim direktoru škole pa tek onda roditeljima. Napomenuli su da je mjesto u kojem žive malo i da se mnogi međusobno poznaju, te da se zbog toga u svojoj sredini nisu često susretali sa nasiljem.