ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Дана 28.10.2015.године у Осијеку је одржан Тематски састанак омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе на тему-Трећи опциони протокол-улога омбудсмана за дјецу.

Трећи опциони протокол о процедури обраћања ступио је на снагу 14.априла 2014.године. Протокол је потписало 50 држава, а 19 држава га је ратификовало. Протокол омогућава дјеци обраћање УН Комитету за права дјетета у свим случајевима када су њихова права повријеђена и као такав представља додатни механизам којим се осигуравају права дјетета из Конвенције о правима дјетета и њених протокола, али само за повреду оних права која се десила послије ступања на снагу Протокола у држави појединачно.

Обраћање Комитету мора бити у писаном облику, потписано и образложено, са доказом да су исцрпљени сви национални правни лијекови. Одлуке Комитета немају обавезујућу снагу за државу странку у поступку, већ су искључиво савјетодавног карактера. Босна и Херцеговина још увијек није потписала Протокол.