DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske, danas su posjetili Osnovnu školu „Sveti Sava" u Banjaluci. Školu pohađaju 1304 učenika u 54 odjeljenja, a nastava se odvija u dvije smjene. Iako je broj učenika veliki, a škola prostrana, od stručne službe smo saznali da ova škola dijeli sudbinu mnogih škola te da broj djece opada.

Radionica iz ciklusa O tvojim pravima u tvojoj školi, koja je ove godine posvećena prepoznavanju i prevenciji nasilja realizovana je za članove Savjeta učenika od šestog do devetog razreda. Komunikacija s učenicima brzo je uspostavljena i nije im bilo teško definisati nasilje i njegove vrste. Djeca su primijetila da su sve vrste nasilja međusobno povezane, te da se fizičko nasilje najlakše prepoznaje po povredama na tijelu, ali i po povučenosti i postiđenosti žrtve. Na pitanje kome bi prijavili nasilje učenici su naveli da je to direktor, ali i razrednik i pedagog i psiholog.

Razgovarajući s djecom o njihovim pravima saznali smo da mnoga prava poznaju, ali da do sada nisu čuli za Ombudsman za djecu, te su im predstavnici Institucije pojasnili nadležnosti i ovlašćenja i uputili ih na to da se i sami mogu obratiti sa svim pitanjima u vezi ostvarivanja, promocije i zaštite njihovih prava.