DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu RS Srednjoj školi „Nikola Tesla" u Tesliću, nastavljene su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U prvom dijelu posjete u razgovoru sa pomoćnikom direktora saznali smo da školu pohađa oko 630 učenika, ali i da je taj broj manji u odnosu na prošlu godinu. U školi se učenici obrazuju za rad u mašinskoj, saobraćajnoj, šumarskoj i elektrotehničkoj struci.

U drugom dijelu posjete, sa učenicima petog odjeljenja prvog razreda elektrotehničke struke organizovana je radionicua „Da li znamo šta je nasilje?". U uvodnom dijelu predstavljena je Institucija, nadležnosti i način rada, a nekoliko učenika je istaklo da već nešto znaju o Ombudsmanu za djecu i da su učestvovali na radionicama Institucije dok su pohađali osnovnu školu.

U razgovoru o nasilju pokazali su da poznaju njegove oblike i da znaju prepoznati znakove i žrtvu nasilja. Smatraju da u njihovoj sredini najviše ima fizičkog i verbalnog nasilja, čiju su pojavu objasnili ličnim nezadovoljstvom nasilnika kao pojedinaca, koji na taj način žele da steknu poziciju i da se istaknu u svom društvu.