DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, posjetila je Srednjoškolski centar u Rudom. U kratkom razgovoru sa upravom škole saznali smo da ovu ustanovu pohađaju 153 učenika i da se obrazuju za razne struke: Gimnazija-opšti smjer, Saobraćajna-zanimanja tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila, Mašinstvo i obrada metala -zanimanje mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i automehaničar. Učenici se ističu i u brojnim vannastavnim aktivnostima.

U drugom dijelu posjete u II razredu Gimnazije održana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, razgovaralo se o UN konvenciji o pravima djeteta i osnovnim odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, sa čijim odredbama su se, kako kažu, upoznali na časovima iz demokratije.

U razgovoru o nasilju i njegovim oblicima, učenici su se složili da je psihičko za razliku od fizičkog nasilja najteže prepoznati, a da je verbalno nasilje najzastupljenije. O uočenim slučajevima nasilja prvo bi razgovarali sa svojim roditeljima, a nisu im poznati slučajevi nasilja u njihovoj sredini.