ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Циљеви образовања дефинисани УН Конвенцијом и законом, у директној су вези са остваривањем права дјетета уопште, а не само права на образовање и као такви усмјерени су на заштиту основних вриједности гарантованих Конвенцијом, а то је прије свега људско достојанство дјетета.

Анализом једног броја правилника, те поступајући по пријавама, евидентно је да, питање дисциплинске одговорности ученика због повреде њихових обавеза у школи, није на одговарајући начин уређено и да школе имају врло различит приступ у изрицању васпитно дисциплинских мјера, а што доводи до повреде права ученика у образовном систему.

Како би дошао до искустава у примјени правилника о васпитно-дисциплинским мјерама, Омбудсман за дјецу је уз подршку Републичког педагошког завода, организовао округли сто „Циљеви образовања и дисциплинска одговорност ученика", на којем су учествовали представници Министарства просвјете и културе, Министарства породице, омладине и спорта, просвјетне инспекције и директори и запослени у стручним службама једног броја основних и средњих школа.

Др Нада Граховац, омбудсман за дјецу, изнијела је искуства у раду Институције, нагласивши да се проблеми у пракси односе углавном на то да су правилници донесени без учешћа ученика и родитеља, да се у школама не води дисциплински поступак, један број школа правилником је прописао и нове теже повреде обавеза ученика, да школе имају различит приступ у начину обавјештавања родитеља па и узимању изјава од ученика и сл.

Скупу се обратила се и помоћница у Министарству просвјете и културе, гђа Радмила Коцић-Ћућић која је најавила да ће нови закон о основном образовању донијети нова рјешења и по овом питању, те да ће се врло брзо приступити изради пратећих правилника.

Након уводних излагања услиједила је дискусија и приједлози за рјешење овог, али и неких других питања из области образовања. Сви присутни сагласни су да је кључно уједначити критерије за изрицање васпитно-дисциплинских мјера, како би се избјегле ситуације да за исте повреде обавеза ученика у различитим школама важе потпуно различита правила.