DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Banjalučka Gimnazija ovih dana proslavila je dva jubileja i to 120 godina postojanja i 50 godina objavljivanja školskog časopisa Orfej. Škola u kojoj se njeguje pisana riječ i pravo na izražavanje mišljenja, bila je domaćin predstavnicima Ombudsmana za djecu koji su za članove Savjeta učenika prvog i drugog razreda održali radionicu iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Dvadesetak učenika s mnogo pažnje poslušalo je informacije o Instituciji, a neki od njih, kako kažu, saznali su za Instituciju još dok su bili u osnovnoj školi. Nakon najave teme „Da li znamo šta je nasilje?", razgovor je tekao u opuštenoj atmosferi, pa smo lako došli do definicije nasilja i njegovih osnovnih obilježja. Djeca su procijenila da nasilja među vršnjacima ima više u osnovnoj nego u srednjoj školi, te da još treba raditi na njegovom sprečavanju i prevenciji. Ova radionica bila je specifična i po pitanjima koja su učenici postavljali u vezi sa granicama privatnosti, sistemskim rješenjima za sprečavanje nasilja, nadležnostima centara za socijalni rad, školskih psihologa i dr.

Tokom radionice djeca su iznosila i primjere raznih oblika nasilja i naglašavala da su sve vrste povezane i da jedno nasilje često inicira drugo, te da verbalno i psihičko nasilje mnogi ne primjećuju niti doživljavaju kao nasilje.

S obzirom da su djeci prezentovane i aktivnosti i iskustva u radu s mladim savjetnicima, nekoliko učenika izrazilo je želju da sarađuju sa Institucijom i da budu članovi Mreže mladih savjetnika.