DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju posjetio je Osnovnu školu „Sutjeska" u Modriči, razgovarao sa rukovodstvom škole, a sa učenicima održao radionicu iz programa O tvojim pravima u tvojoj školi na temu „Da li znamo šta je nasilje?".
Školu pohađa 976 učenika u dvije smjene, saznali smo dosta o nastavnim i vannastavnim aktivnostima, koje škola organizuje, a i o problemima sa kojima se susreću u redovnom radu.

U drugom dijelu posjete, sa učenicima četvrtog odjeljenja osmog razreda održana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". U uvodnom dijelu predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, i već u tom dijelu djeca su prijatno iznenadila pitanjima i zanimanjem koje su pokazali za rad i nadležnosti Institucije.

U razgovoru o nasilju, pokazali su da poznaju temu, lako su odredili definiciju nasilja, većina je bez problema znala oblike nasilja, kako prepoznati posljedice nasilja i žrtvu, te kome se obratiti u slučaju da se nasilje nekome desi. Na prvo mjesto su stavljali roditelje, ističući da bi ih o svemu upoznali, a zatim svoje razrednike i nastavnike. Pitanja koja su postavljali tokom razgovora pokazali su da se radi o djeci koja su veoma zainteresovana da nauče nešto novo, a svojim odgovorima, izvedenim zaključcima i pažnjom, pokazali su zrelost.

Istakli su  da im je žao što i učenici iz drugih odjeljenja njihove škole nisu mogli da prisustvuju radionici. Izrazili su želju da se radionica ponovi, te da se organizuju radionice i na neke druge teme koje ih interesuju. Obećali su da će razmisliti o kojoj temi bi voljeli da razgovaramo i da će nam se obratiti pozivom za saradnju.