DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su danas  OŠ „Dr Mladen Stojanović" u Jošavci, gdje su razgovarali sa stručnom službom škole i realizovali radionicu iz ciklusa O tvojim pravima u tvojoj školi.

Saznali smo da škola broji 311 učenika, a nastava se odvija u centralnoj i 5 područnih škola. Iako škola pokriva veliko upisno područje broj djece je sve manji.
U razgovoru s pedagogom i psihologom saznali smo da u školi nema vršnjačkog nasilja, a nisu primijetili ni da je neko dijete žrtva porodičnog nasilja. Prošle godine su veliki dio vaspitnog rada posvetili temi prepoznavanja i prevencije nasilja, što se vidjelo i kasnije na radionici koja je održana sa predstavnicima Savjeta učenika.

Radionici je prisustvovalo 24 učenika od šestog do devetog razreda. U uvodnom dijelu radionice, predstavnici Ombudsmana za djecu upoznali su učenike sa nadležnostima i ovlašćenjima Institucije, pri čemu su im skrenuli pažnju da i oni mogu da se obrate Ombudsmanu za djecu.

Djeca su radionici pristupila sa velikim interesovanjem i spremnošću da govore o datoj temi. Pokazali su da znaju sve vrste nasilja i da mogu prepoznati njihove karakteristike. Posebno dobro su analizirali psihičko nasilje i nasilje putem interneta, ali smatraju da imaju dovoljno znanja da se mogu zaštiti od nasilja na internetu.

Na pitanje kome bi se obratili u slučajevima nasilja naveli su prije svega roditelje, a zatim nastavnike i stručnu službu škole.