DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Povodom Dječije nedjelje u OŠ „Vuk Karadžić" u Doboju, organizovana je tematska likovna radionici „Moje pravo na igru", na kojoj su djeca kroz likovne radove predstavila  svoje ideje i shvatanje dječijih prava. Posebno je naglašeno pravo na igru; djeca su ukazala na potrebu čuvanja i održavanja „Inkluzivnog igrališta", prostora koji je u krugu škole namijenjen djeci sa poteškoćama u razvoju.

Organizovana je i radionica „Imam pravo na obrazovanje", gdje je između ostalog ukazano na važnost i potrebu obrazovanja i obezbjeđenje jednakog pristupa obrazovnim ustanovama svakog djeteta bez diskriminascije po bilo kom osnovu.

Radionicama su prisustvovali i predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj.