DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Kao i većina vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj koje organizuju aktivnosti povodom Dječije nedelje i Srednjoškolski centar u Foči provodi aktivnosti u znaku promocije prava djeteta.

Danas su se učenici III3 razreda i Savjeta učenika ove školske ustanove družili sa predstavnicom Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči.
 
U tematskom druženju razgovaralo se o ostvarivanju prava djece u porodici, školi, kao i lokalnoj zajednici, te mjerama i aktivnostima koje vaspitno-obrazovne ustanove i društvo moraju preduzeti u cilju obezbjeđenja uslova za zdravo odrastanje i jačanja uloge porodice u vaspitanju djece i razvijanju potencijala djeteta.

Posebno interesovanje učenici su pokazali za ostvarivanje prava na zaštitu od svih oblika zanemarivanja i nasilja nad djecom, smatraju da je neophodna saradnja porodice i škole u pružanju podrške djeci, a edukacija učenika o svim opasnostima kojima djeca mogu biti izložena mora biti prisutna svakodnevno.