DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnik  Ombudsmana za djecu, iz kancelarije u Doboju posjetio je Poljoprivrednu i medicinsku škola u Bijeljini i sa učenicima prvog odjeljenja prvog razreda, smjer poljoprivredni tehničar, održao radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Poslije predstavljanja institucije Ombudsmana, o kojoj većina nije mnogo znala, razgovaralo se o nasilju. Učesnici su svojim istupima i komentarima pokazali da poznaju oblike nasilja i da bi kako nasilje, tako i njegove posljedice na žrtvu, znali da uoče i prepoznaju. Istakli su da smatraju da u društvu u kojem se kreću najviše ima fizičkog i verbalnog nasilja, ali da se često dešava i nasilje putem mobilnih telefona i interneta. Smatraju da je česta pojava da se vršnjački nasilnici pojavljuju u grupi i da kao grupa nasilje vrše nad jednom žrtvom.

U razgovoru na temu kome bi se obratili radi zaštite od nasilja mišljenja su bila podijeljena; jedni bi tražili pomoć od prijatelja, a drugi bi se za pomoć obratili roditeljima, nastavnicima ili policiji.

Poslije radionice sa učenicima, u razgovoru sa psihologom i pedagogom škole razgovaralo se o primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, sa naglaskom na potrebu jačanja saradnje između svih nadležnih institucija koje obavljeju poslove u vezi  sa djecom.