DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prvu nedjelju u oktobru tradicionalno obilježavamo kao „Dječiju nedjelju".

To je prilika da se kroz dodatne aktivnosti svih institucija i službi ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u svim situacijama u kojima se djeca nađu na svom putu odrastanja - u kući, školi, na ulici, lokalnoj zajednici, medijima.
 
Konvencija o pravima djeteta nas obavezuje, ali nas prije svega obavezuje briga za svako dijete. Prava djece su samo potrebe koje svako dijete ima na putu do punoljetstva, a obaveza je i odgovornost odraslih da na te potrebe odgovore.

Nažalost, brojne situacije u kojima se djeca nađu posljedica su neprepoznavanja osnovnih prava djeteta  i neblagovremene reakcije na takve uslove odrastanja djeteta.

Zanemarivanje djeteta koje je, nažalost vrlo često prisutno, u svim njegovim oblicima nije prepoznato na vrijeme. Ako škola npr. ne preduzme potrebne mjere u slučaju vršnjačkog nasilja ili nasilja odraslih nad djecom u obrazovnom sistemu i to je zanemarivanje djeteta i njegovog prava na zaštitu, ako sistem nije uspostavio mehanizam za naplatu alimentacije i to je zanemarivanje djeteta i njegovog prava na izdržavanje, ako dijete ne učestvuje u postupku izricanja vaspitno-disciplinske mjere i to je zanemarivanje djeteta i njegovog prava na izražavanje mišljenja i učešća u svakom postupku koji se njega tiče, ako sa ispruženom rukom traži milostinju na ulici, ako ima problem sa alkoholom, ako je u vanbračnoj zajednici sa 13 ili 14 godina ili u istim tim godinama napusti školu, ako ne može da održava kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi, ako...
 
Svaki oblik zanemarivanja djeteta je nasilje nad djetetom, a svaki oblik nasilja nad djetetom ostavlja posljedice na njihov razvoj i odrastanje.

  
                                                                             Ombudsman za djecu
                                                                                dr Nada Grahovac

 
Ombudsman za djecu planirao je u „Dječijoj nedjelji" aktivnosti na području cijele Republike Srpske:

1.  05. OKTOBAR - PONEDJELjAK

Banja Luka u 10.30 časova u Muzeju Republike Srpske održaće se:
•    edukativno-kreativna radionica „Srećna djeca - srećni ljudi˝ za predškolce iz
     vrtića „Dora˝, „Pinokio˝ i „Buba mara˝ i 
•    izložba likovnih radova „Iz porodičnog albuma˝ učenika banjalučkih osnovnih škola „Dositej Obradović˝, „Ivo Andrić˝ i „Branko Radičević˝ u saradnji sa Muzejem Republike Srpske.

Foča u 10.00 časova  - Druženje mladih savjetnika ombudsmana za djecu sa mališanima JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj˝

2.  06. OKTOBAR - UTORAK

Prijedor, Omarska u 9.00 časova - OŠ „Vuk Karadžić", radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"

Foča u 12.00 časova - „Porodica naša snaga˝ - tematsko druženje sa Savjetom učenika SŠC „Foča˝

Doboj u 12.00 časova- Posjeta djeci predškolskog uzrasta koja nisu obuhvaćena institucionalnim vaspitanjem u inkluzivnom dječijem kutku u Doboju.
 
3.  07. OKTOBAR - SRIJEDA

Banja Luka u 10,00 časova - Posjeta maloljetnim licima u Vaspitno-popravnom domu u Banjaluci

Doboj u 11.00  časova, u prostorijama Fondacije „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju" okrugli sto „Položaj djece i roditelja u porodicama sa četvero i više djece˝ u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost 4+"

Istočna Ilidža u 11,15 časova - OŠ „Aleksa Šantić", radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"
 
4.  08. OKTOBAR - ČETVRTAK

Šamac u 11.50 časova - OŠ „Šamac˝, radionica, „O tvojim pravima u tvojoj školi"

Doboj u 12.15 časova - Posjeta OŠ „Vuk Stefanoviž Karadžić˝i učešće u  likovnoj radionici „Moje pravo na igru˝ s osvrtom na korišćenje inkluzivnog igrališta
 
5.  09. OKTOBAR - PETAK
    
Doboj u 12,15 časova - Posjeta OŠ „Vuk Karadžić" i učešće radionici izrade plakata „Imam pravo na obrazovanje˝ (vršnjačka edukacija s ciljem podsticanja romske djece da se uključe u obrazovni sistem)

Banja Luka u 13,30 časova - u Dječijem domu „Rada Vranješević" radionica „Imam pravo na igru˝ - u saradnji sa Muzejem Republike Srpske uz učešće mladih savjetnika ombudsmana za djecu.