DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija Foča, posjetila je OŠ „Vuk Karadžić" u Vlasenici.
U razgovoru sa  školskim pedagogom saznali smo da ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu sa tri područne škole pohađa ukupno 745 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene.
Zahvaljujući donacijama, škola je u zadnjih nekoliko godina renovirana, a prije par mjeseci je renovirana i kotlovnica, tako da su obezbijeđeni svi uslovi za rad i učenje.
Učenici su, osim u školskim, aktivni i u vannastavnim aktivnostima i ističu se uspjesima na brojnim školskim takmičenjima.

U drugom dijelu posjete u odjeljenju VIII razreda organizovana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Nakon predstavljanja Institucije i upoznavanja učenika sa UN Konvencijom o pravima djeteta i osnovnim odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, učenici su podijeljeni u grupe razgovarali o raznim oblicima nasilja, o načinima kako da uoče nasilje i prepoznaju žrtvu nasilja. O tome bi, kako kažu, razgovarali sa nastavnicima u školi, roditeljima, a slučajeve nasilja bi prijavili policiji, kao i Ombudsmanu za djecu.