DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Devetnaesta po redu Godišnja konferencija Evropske mreže Ombudsmana za djecu (ENOC) i redovna sjednica Generalne skupštine ENOC-a održane su od 22. do 24. septembra u Amsterdamu (Holandija). Tema ovogodišnje konferencije bila je „Nasilje nad djecom".
Domaćin Konferencije ENOC-a bio je Ombudsman za djecu Holandije, koji je preuzeo predsjedanje ENOC-om naredne godine.

Konferencija se fokusirala na borbu protiv nasilja nad djecom i ulogu ombudsmana za djecu u toj oblasti.
Eksperti iz područja nauke, javnog sektora, kao  i domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija su podijelili svoja znanja i iskustva s predstavnicima institucija koje se bave zaštitom dječjih prava iz 33 države Evrope. Članovi ENOC-a su imali priliku da razmjene svoje najbolje prakse i informacije o aktivnostima u vezi sa prevencijom i borbom protiv nasilja nad djecom, ali i drugim temama vezanim za najbolji interes djece.

Konferenciji je prisutvovao i Zlatoljub Mišić, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske, koji je u posebnoj sesiji Konferencije upoznao učesnike sa aktivnostima i iskustvima Ombudsmana za djecu Republike Srpske u borbi protiv nasilja nad djecom.