DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju posjetio je Osnovnu školu „Vuk Karadžić", i sa učenicima održao radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

U prvom dijelu radionice, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, organizacija i način rada, što su djeca s pažnjom saslušala, jer većina nije čula za postojanje institucije.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?", organizovana je u petom odjeljenju devetog razreda. Već na početku, učenici su pokazali zavidno znanje; vrlo lako su definisali osnovne pojmove i vrste nasilja. Pokazali su da znaju i kako nasilje mogu da prepoznaju. Posebno su isticali primjere fizičkog nasilja i nasilja putem modernih tehnologija. Razgovaralo se i o rizicima korišćenja interneta i komunikacije na društvenim mrežama.

U vezi sa pitanjem kome bi se obratili radi zaštite od nasilja, mišljenja su bila podijeljena, većina bi se za pomoć obratila roditeljima i nastavnicima, ali je bilo i mišljenja da na taj način ne bi ostvarili pravu zaštitu, smatrajući da bi iz osvete mogli ponovo biti izloženi nasilju.

Rad kroz interaktivne radionice djeca su ocjenila kao vrlo uspješan, smatraju da su stekli nova i proširili stara znanja, pa predlažu da se na ovaj način obrade još neke teme.