DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Društvo psihologa Republike Srpske, uz podršku UNICEF-a BiH sprovodi projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku, sa ciljem unapređenja profesionalnih sposobnosti u zaštiti mentalnog zdravlja djece i maloljetnika u krivičnom postupku".

Najbolji interes djeteta, i kao pravo djeteta i jedan od četiri osnovna principa Konvencije i pravni standard, uslov je za ostvarivanje svakog prava iz Konvencije, a obaveza države je preduzeti sve potrebne mjere da najbolji interes djeteta bude dosljedno primijenjen u svim zakonodavnim, administrativnim i sudskim postupcima i svim politikama, programima i projektima koji se tiču djece.

Mnoge odluke, donesene u najranijem uzrastu djeteta, dugoročno određuju njegovo odrastanje i ostavljaju posljedice za cijeli život, zato je pitanje najboljeg interesa djeteta ne samo obaveza već i velika odgovornost nadležnih.

Ombudsman za djecu ukazala je na neophodnost usklađivanja zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije i obavezama države u jačanju sistema dječije zaštite polazeći od činjenice da je svako pravo iz Konvencije osnovno i jednako važno i da se prava moraju posmatrati u međusobnoj povezanosti.