DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji World Vision Bosne i Hercegovine, u Sarajevu (Ilidža) je od 14-16. septembra održan inicijalni sastanak Odbora za dobrobit djece na nivou lokalnih zajednica Pale i Goražde, sa idejom da se stvori mehanizam koji bi imao kapacitete i mogućnosti da se aktivno uključi u rješavanje problema djece sa smetnjama u razvoju koja žive u ovim opštinama.

U radu Odbora za dobrobit djece učestvovali su predstavnici škola, centara za socijalni rad, policije, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica opština Pale i Goražde, a fasilitator je bila prof.dr Ivana Zečević sa Filozofskog fakulteta Banja Luka.

Na poziv organizatora  sastanku je pristvovala i predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz kancelarije u Foči.

Na sastanku je istaknuta važnost zajedničkog djelovanja svih aktera koji su na bilo koji način uključeni u rad sa djecom kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na njihove potrebe i doprinijelo unaprijeđenju kvaliteta života djece. Naglašena je potreba da svi učesnici zajedničkim radom stvore mehanizam na osnovu kojeg bi akteri u zajednici organizovano brinuli o obrazovanju, zdravlju, zaštiti i bezbjednosti djece, sa naglaskom na ranjive grupe djece.