DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru provođenja projekta „Jačanje kapaciteta javnih usluga u loklanim zajednicama kako bi se povećao broj djece upisane u predškolsko obrazovanje", podržanog od World Vision, u organizaciji Udruženja za djecu sa posebnim potrebama iz Doboja, održana je radionica na temu „Uredan govorno jezički razvoj od rođenja do polaska u školu".
 
Predstavnici osnovnih škola iz Doboja, Centra za mentalno zdravlje Doboj, UG „Budućnost 4+", Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama i zaposleni u Fondaciji „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju"  te zainteresovani roditelji učestvovali su u radu radionice koju je vodila gospođa Amela Mujkić iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović". Radionici je prisustvovala i predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz kancelarije Doboj.
 
U uvodnom dijelu radionice predstavnica jedne od osnovnih škola iz Doboja iznijela je podatak da je kod polovine djece upisane u prvi razred u školsku 2015/16 identifikovana potreba za logopedskim tretmanom što je iniciralo prisutne da razgovaraju o uzrocima i mogućim rješenjima uočenog problema.

Jedan od zaključaka sa radionice je pokretanje inicijative za organizovanje redovnog sistematskog pregleda logopeda za djecu rane predškolske dobi.