DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac danas je u Centru za socijalni rad u Banjaluci razgovarala sa direktorom gđom mr Verom Sladojević o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihovoj zaštiti, posebno o pitanjima koja se odnose na izdržavanje djeteta, usvojenje, ostvarivanje prava djeteta u postupku razvoda braka.

Zajednička ocjena da su neophodne izmjene i dopune Porodičnog zakona kojima bi se osiguralo ostvarivanje prava djeteta u skladu sa zahtjevima i principima Konvencije, roditelji učinili odgovornijim za postupanje u interesu djeteta, ali i ojačala odgovornost nadležnih službi za vođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa najboljim interesom djeteta.

Na sastanku je ukazano i na neophodnost stalne saradnje nadležnih službi i institucija koja bi morala biti u funkciji prevencije u ostvarivanju prava djece po različitim osnovama.