DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Radionicu na temu „Konvencija o pravima djeteta i zakonski akti vezani za prava djeteta''  u Doboju je organizovalo Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i javnih usluga u lokalnim zajednicama kako bi se povećao broj djece upisane u predškolsko obrazovanje'' a koji je pdržala organizacija World Vision.

Radionici su prisustvovali roditelji djece sa posebenim potrebama te predstavnci osnovnih škola, Centra za mentalno zdravlje, predstavnici Fondacije „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju", UG „Budućnost 4+" i zainteresovani građani.

Zamjenik Ombudsmana za djecu, Zlatoljub Mišić, održao je tokom radionice prezentaciju kojom je prisutne upoznao sa institucijom Ombudsmana za djecu, njenom organizacijom i nadležnostima. On je prezentovao i odredbe Konvencije o pravima djeteta kao i domaće i međunarodne propise kojima su regulisana prava djeteta sa posebnim naglaskom na prava djece sa smetnjama u razvoju. Prisutni su takođe upoznati sa institucijama kojima se mogu obratiti radi zaštite prava i interesa djeteta.