DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U utorak 1.septembra školsko zvono će oglasiti početak nove školske godine.

Svaki početak nove školske godine, pred roditeljima iste brige - naručiti knjige, nabaviti školski pribor, torbu, novu odjeću i obuću za djecu, ali i izazovi pred kojima će se djeca naći i njihova spremnost da na iste odgovore.

Prvi dan škole posebno je važan događaj za djevojčice i dječake koji će prvi put sjesti u školske klupe. To je dan koji se obično pamti cijelog života, zato je važno da njihovo uključivanje u školsku sredinu bude što uspješnije i da početak najljepšeg perioda njihovog odrastanja doprinose razvoju pozitivnog stava prema školi i učenju uopšte.

Uz sve brige sa kojima se pripremaju za novu školsku godinu, za dijete je vrlo važan pozitivan stav roditelja prema školi. Važno je da dijete zna da ima podršku. To ne znači da ćemo čitati lekcije i pisati domaće zadatke umjesto djeteta, već da ćemo mu ukazati na pogreške koje čini i podstaknuti ga i ohrabriti da ih sam ispravi, to znači naučiti dijete da uči, da vjeruje u sebe i svoje sposobnosti, da zna da je uspjeh u školi samo posljedica marljivog rada i da je zato važno učiti redovno i kontinuirano. Zato je važno pohvaliti svaki djetetov uspjeh, posebno napor koji je uložio, to je mnogo važnije od ocjene koju je dobio.

Za ostvarivanje ciljeva obrazovanja definisanih zakonom i najboljeg interesa djece u ostvarivanju njihovih prava u obrazovnom sistemu, posebno je važan partnerski odnos roditelja i škole koji se zasniva na stalnoj saradnji i komunikaciji, međusobnom uvažavanju i zajedničkom doprinosu uspjehu svakog djeteta. Zato, na početku nove školske godine treba iskoristiti sve mogućnosti da to partnerstvo bude dio školske prakse, jer samo tako ćemo odgovoriti na potrebe djece i osigurati da njihov najbolji interes bude zajednički prioritet.

Na svim zaposlenim u obrazovnom sistemu je da u datim uslovima učine maksimalno moguće da se svako dijete i svaki dan u školi osjeća prihvaćenim i jednako vrijednim i da svaki dan u školi prati radost prvog dana škole.

Svim učenicima, roditeljima i nastavnicima želim srećan početak nove školske godine.

 

Ombudsman za djecu
dr Nada Grahovac