DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Projekat  „Socijalizacija djece Republike Srpske", realizuje se od 2002.god. sa ciljem socijalizacije, integracije i afirmacije dječijih potencijala.

Korisnici projekta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca u riziku, djeca žrtve nasilja, talentovana djeca. Djeca  uzrasta od 6-15 godina, u Kumboru borave 10 dana i kroz različite aktivnosti provode vrijeme u druženju, savladavanju vještine plivanja, kreativnim radionicama, pripremanju večernjeg programa, a sve sa ciljem njihove potpune i kvalitetne socijalizacije.

O djeci brinu stručni timovi, svaka smjena ima koordinatora i stručnog saradnika, medicinski tim, vaspitače, sportske animatore, studente volontere, koji imaju veliku i obavezu i odgovornost za brigu o djeci i njihov boravak u kampu.

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac ove godine je posjetila  djecu u X smjeni, u kojoj je boravilo 135 djece iz opština Srbac, Prijedor, Foča, Osmaci, Doboj i Trebinje.