DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu danas je u Instituciji razgovarala sa doc. dr Sanjom Radetić Lovrić ispred Društva psihologa Republike Srpske i gđom Brankom Ivanović izvršnom direktoricom In fondacije o mogućim aktivnostima u promociji pozitivnog roditeljstva i uspostavljanja politika podrške i pomoći roditeljima, a u cilju jačanja sistema dječije zaštite i obezbjeđenja najboljeg interesa djeteta u svim aktivnostima koje se odnose na djecu.

Prema Konvenciji, države ugovornice su obavezne da djetetu obezbijede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i obaveze roditelja djeteta, i u tom cilju će preduzeti sve zakonodavne i administrativne mjere, kako bi osigurale da najbolji interes djeteta bude obezbijeđen u svim aktivnostima koje se odnose na dijete.