DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, dr Nada Grahovac danas je u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite razgovarala sa pomoćnicom ministra, gđom Brankom Sladojević o ostvarivanju prava djece po različitim osnovama iz nadležnosti ovog resora. Ombudsman za djecu je posebno ukazala na probleme usvojenja djece, pravo djece na izdržavanje, ostvarivanje prava djece u postupku razvoda braka roditelja, te na potrebu izmjena i dopuna Porodičnog zakona, koji u ovim oblastima nije usmjeren na potrebe djeteta i njegov najbolji interes, na šta se ukazuje prijavama instituciji po ovom osnovu, a na šta ukazuju i institucije nadležne za postupanje u ovim situacijama.

Na sastanku je ukazano i na neophodnost stalnog i kontinuiranog stručnog nadzora koji mora biti i u funkciji prevencije kako bi se obezbjedio jednak pristup u primjeni propisa u ostvarivanju prava i interesa djece po različitim osnovama, izbjegle situacije da postupci traju godinama, da se ne postupa po nalogu drugostepenog organa, da mišljenje djeteta nije uzeto u obzir u donošenju odluka koje se njega tiču.