DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH i UNICEF-a BiH, u Sarajevu je 26.juna 2015. godine održana Konferencija „Rani rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini", sa ciljem prezentovanja stanja u ovoj oblasti i promovisanja potrebe unaprijeđenja usluga ranog rasta i razvoja djece.
 
Konferenciji su prisustvovali predstavnici domova zdravlja, centara za rani rast i razvoj, predstavnici relevantnih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH, Ombudsmana za djecu RS, te međunarodni eksperti.

Predstavljena su dosadašnja iskustva u ovoj oblasti i pravci daljeg djelovanja, kako bi svakom djetetu u Bosni i Hercegovini bio omogućen najbolji mogući početak, a posebna pažnja je posvećena naučnim dostignućima o djelotvornosti kvalitetnih programa ranog otkrivanja i djelovanja u slučaju razvojnih poremećaja.

Prezentovani su dokazi da se prilike propuštene u prvim godinama života djeteta teško mogu kasnije nadoknaditi, zbog čega je investiranje u rani rast i razvoj djeteta ocijenjeno kao najbolje investiranje za budućnost društva u cjelini.