DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U sklopu World Vision projekta u oblasti zaštite djece od nasilja koji se realizuje unutar Programa razvojnog područja "Vrbas", organizovan je seminar „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja zlostavljanja ili zanemarivanja djece˝ za članove lokalnih koalicija za zaštitu djece. Članove lokalnih koalicija iz Banjaluke, Kneževa, Kotor Varoši, Doboja, Čelinca, Petrova, Zvornika, Istočnog Sarajeva i drugih opština čine predstavnici institucija i organizacija civilnog društva u čijoj je nadležnosti primjena Protokola.

Ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac, predstavnicima škola, centara za socijalni rad, zdravstvenog sektora, policije i nevladinih organizacija iznijela je primjere iz prakse vezano za primjenu Protokola. Ona je posebno naglasila potrebu zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija, multidisciplinarni pristup i rano otkrivanje djece koja svojim ponašanjem pokazuju da imaju problem.

Predstavnica Ministarstva porodice omladine i sporta upoznala je prisutne sa podacima o nasilju nad djecom za 2014.godinu.

Seminar je učesnicima omogućio iznošenje iskustava iz prakse, razmjenu mišljenja, postavljanje pitanja, ali i edukaciju o nasilnim oblicima ponašanja u školi kao i preventivnim programima koju je vodila dr Ivana Zečević.

Učesnici dvodnevnog seminara vodili su veoma konstruktivnu diskusiju i s ciljem bolje zaštite djece od nasilja, predložili rad na prevenciji, bolje uvezivanje svih odgovornih u školama, centrima za socijalni rad, zdravstvenom sektoru kao i potrebu razvijanja i jačanja roditeljskih kapaciteta jer su oni najvažnija karika u vaspitanju djece.