DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

4.juna širom svijeta obilježava se Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Ovaj dan dodatno naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. To je i dodatna obaveza za državu da preispita da li je odgovorila na potrebe djece i njihovo pravo na zaštitu od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da li je preduzela sve potrebne mjere za odrastanje djece u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredina podstiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne prema sebi i prema drugima.

Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi dijete trpjelo nasilno ponašanje bilo koga, niti i jedan razlog kojim se može pravdati izostanak reakcije nadležnih službi u zaštiti djeteta.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, danas je u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta i Ombudsmana za djecu, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske održan okrugli sto „Pravo djeteta na zaštitu od nasilja" kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i nevladinog sektora.

Pozdravnu riječ uputila je ministrica porodice, omladine i sporta dr Jasmina Davidović naglašavajući da je nasilje nad djecom društveno krajnje neprihvatljiv oblik ponašanja koji ostavlja dugotrajne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje djeteta, njegov psiho-socijalni razvoj i budući život.

Ombudsman za djecu govorila je o primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a Ministarstvo porodice omladine i sporta prezentovalo je podatke prema drugom Izvještaju o broju djece žrtava nasilja u Republici Srpskoj.

U diskusiji koja je uslijedila ukazano je na važnost donošenja strateškog dokumenta o djeci, mjera psihosocijalne podrške djeci žrtvama nasilja, te stalne edukacije zaposlenih u obrazovnom i socijalnom sektoru i neophodnost stručnog nadzora u postupanju u socijalnom sektoru.