DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske dr Nada Grahovac, danas je na poziv prof.dr.sc. Gordane Buljan Flander posjetila Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba. Tom prilikom su razmjenjena iskustva o mjerama podrške djeci u ostvarivanju njihovog prava na zaštitu od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba osnovana je 2002. godine sa ciljem pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći djeci sa različitim traumatskim iskustvima, prije svega, seksualnog i drugih oblika nasilja i zanemarivanja djece, ali i njihovim roditeljima. Pored toga, Poliklinika provodi edukacije, superviziju i stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama direktno uključenim u zaštiti prava i interesa djece u ovoj oblasti.

Ovo je druga posjeta ovoj Instituciji, čije je dugogodišnje iskustvo i dobra praksa prepoznato u unapređenju sistema zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.