DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske dr Nada Grahovac, danas je na poziv prof.dr.sc. Gordane Buljan Flander posjetila Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba. Tom prilikom su razmjenjena iskustva o mjerama podrške djeci u ostvarivanju njihovog prava na zaštitu od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba osnovana je 2002. godine sa ciljem pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći djeci sa različitim traumatskim iskustvima, prije svega, seksualnog i drugih oblika nasilja i zanemarivanja djece, ali i njihovim roditeljima. Pored toga, Poliklinika provodi edukacije, superviziju i stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama direktno uključenim u zaštiti prava i interesa djece u ovoj oblasti.

Ovo je druga posjeta ovoj Instituciji, čije je dugogodišnje iskustvo i dobra praksa prepoznato u unapređenju sistema zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.