DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Zagrebu je 28. i 29. maja 2015. godine održana redovna Godišnja konferencija ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope pod nazivom „Prava djeteta - između interesa roditelja i dužnosti države˝ kojoj su prisustvovali i brojni drugi stručnjaci, predstavnici državne i javne vlasti, organizacija civilnog društva.

Izbor teme podstaknut je pojavama kao što su protivljenje jednog broja roditelja obaveznom vakcinisanju djece, stavovi vezani za fizičko kažnjavanje djece, manipulacije djecom u postupku razvoda braka i sl. Ova, ali i brojna druga pitanja dječijeg odrastanja, otvaraju pitanje ostvarivanja u praksi jednog od osnovnih prava djeteta, prava na najbolji interes djeteta.

Najbolji interes djeteta, i kao pravo i kao jedan od četiri osnovna principa Konvencije o pravima djeteta, zahtijeva da se u svim postupcima i u svim odlukama koje se odnose na djecu, u svakom pojedinačnom slučaju procijeni i obrazloži šta jeste najbolji interes djeteta.

Konferenciji je prisustvovala i ombudsman za djecu Republike Srpske dr Nada Grahovac, koja je govorila o iskustvu ombudsmana za djecu i postupanju institucija u procjeni najboljeg interesa djeteta. Praksa potvrđuje da je za ostvarivanje ovog prava djeteta neophodno pristupiti razradi kriterija koji mogu poslužiti u procjeni i ocjeni najboljeg interesa.