DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Sarajevu je održana Konferencija „Pravda za svako dijete" radi unapređenja prava djece u pravosudnom sistemu kroz pregled dosadašnjeg napretka i pronalaženje mogućih rješenja za ostale izazove. Konferencija je održana u okviru projekta Pravda za djecu koji se provodi u saradnji sa vladinim institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

U sklopu Konferencije održane su dvije panel diskusije. Prva diskusija se odnosila na temu utvrđivanja najboljeg interesa djeteta u sudskim postupcima, a druga na korištenje diverzionih i alternativnih mjera u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku.

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac izlagala je o temi „NAJBOLJI INTERES DJETETA - Propusti institucija u upravnim postupcima u osiguranju najboljeg interesa djeteta" i prijedlozima mjera za unapređenje sistema dječije zaštite.

Projekat je podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a.