DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Banja Luci je danas u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je usvojen na trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 15.4.2015.godine.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici predškolskih ustanova, predstavnici nadležnih resora  gradske uprave i institucija u oblasti vaspitanja i obrazovanja djece. U raspravi su otvorena brojna pitanja sa ciljem jasnijeg definisanja pojedinih zakonskih rješenja  i otklanjanja nedorečenosti koje u praksi  stvaraju problem.

Raspravi je prisustvovala i ombudsman za djecu Nada Grahovac koja je između ostalog ukazala da Nacrt Zakona nije prepoznao osnovne principe Konvencije o pravima djeteta, da nije otklonio dileme u vezi sa djelovanjem klubova za djecu i igraonica, da  nije adekvatno odgovorio na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u dijelu stručne podrške i pomoći, da ne utvrđuje prioritet ni jednoj kategoriji djece za upis u predškolsku ustanovu.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja, posebno je važno jer se realizuje u najranijem uzrastu djeteta i postavlja temelje ne samo vaspitanja i obrazovanja već cjelokupnog razvoja djeteta. Zato je važno da Zakon prepozna potrebe djece u tom uzrastu, i da im u datim uslovima ponudi maksimalno moguće, polazeći od stepena razvoja djeteta i specifičnosti razvojnih mogućnosti.