DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je razgovarala sa gđom Jasminom Davidović, ministricom porodice, omladine i sporta o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihovoj zaštiti, prije svega o potrebi usklađivanja zakona sa zahtjevima Konvencije, donošenju podzakonskih akata i važnosti koordinacije svih subjekata zaštite u ostvarivanju prava djece.

Posebno je bilo riječi o primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i važnosti koordinacije nadležnih službi i institucija u ostvarivanju prava djece na zaštitu od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ne samo u planiranju politika i određivanju prioriteta, već i u postupanju nadležnih u pojedinačnim slučajevima po prijavi ili saznanju da je dijete žrtva nekog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.