DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske već petu godinu s nestrpljenjem očekuju april mjesec, jer se tada već tradicionalno okupljaju na Trening seminaru na Borju. Trening seminar je dio aktivnosti predviđenih programom „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske˝, podržan sredstvima FIGAP programa. Ove godine seminaru je prisustvovalo 20 mladih savjetnika, srednjoškolaca iz Foče, Dervente, Prnjavora, Modriče, Doboja i Banjaluke.

Seminar na temu „Moje pravo na obrazovanje" započeo je prezentacijama koje su mladi savjetnici napravili o svojim školama. Učenici su u prezentacijama predstavili istoriju svojih škola, prikazali sadašnje stanje i naveli primjere dobre prakse. Odmah po prezentacijama učenici su u primjerima iz nekih škola upravo nalazili realizovane ideje o kojima su i sami razmišljali. Izneseni primjeri bili su povod za razgovor i još bolje razumijevanje među učesnicima, čiji su članovi uglavnom prvi put prisustvovali trening seminaru.

Centralna radionica „Moje pravo na obrazovanje" imala je za cilj motivisanje mladih savjetnika da razmišljaju o svojim iskustvama koja imaju u obrazovnom sistemu i to o pitanjima vezano za ciljeve obrazovanja, diskriminaciju, odnos učenik-profesor, ocjenjivanje i ko je ko u školi. Radeći u grupama mladi savjetnici su razmijenili mišljenja, iznijeli primjere dobre i loše prakse, postavljali pitanja i rješavali nedoumice. U zaključnom dijelu radionice, učesnici su upoznati sa odredbama UN Konvencije i zakonima, koji regulišu oblast obrazovanja i vaspitanja. Mladi savjetnici su sa trening seminara ponijeli jasniju sliku o pravima i obavezama koje imaju u školi, o ciljevima obrazovanja i ulogama koje u školi imaju savjeti roditelja i savjeti učenika čija je uloga u različitim školama potpuno različito definisana.

Tokom Trening seminara mladih savjetnika ovaj put je o temi rodne ravnopravnosti razgovarano vezano za glavnu temu-obrazovanje. Mladi su primijetili da u nekim školama postoje stereotipi vezano za pristup obrazovanju, pa su neke škole „muške", a neke „ženske", kod ocjenjivanja i odnosa učenik-profesor, učenici su navodili primjere nejednakog odnosa prema polovima.

U evaluaciji Trening seminara svi učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo izabranom temom, načinom na koji je tema obrađena a posebno mogućnošću da svoje stavove iznesu pred svima i da ne samo od predstavnika Ombudsmana nego i od svojih kolega dobiju odgovore na pitanja i savjete kako da riješe neke od problema koje imaju u školi. Kao i svi dosadašnji seminari i ovaj je donio mogućnost srednjoškolcima da nauče nešto novo, razmijene mišljenja i iskustva kroz druženje i učenje u opuštenoj atmosferi, što je donijelo nova prijateljstva, a to je još jedan od ciljeva koji se njeguju u Мreži mladih savjetnika ombudsmana za decu.