DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Međunarodni dan djevojčica u IKT-u (Girls Day in ICT!) obilježava se svake godine, posljednjeg četvrtka u aprilu mjesecu u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti, te osnaživanja djevojčica, djevojaka i žena kroz jednake mogućnosti pristupa i učešća u inovacijama, tehničkim, tehnološkim i informaciono - komunikacionim tehnologijama (IKT).

Povodom obilježavanja  Međunarodnog dana djevojčica u IKT, Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske u Banjaluci je održao Konferenciju „Djevojke i IKT".

Tokom Konferencije predstavljene su brojne aktivnosti koje Gender centar u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama provodi od 2011. godine a s ciljem podsticanja djevočica, djevojaka i žena za interesovanje i učešće u informaciono-komunikacionim tehnologijama, kao i obrazovanje i profesionalno usavršavanje u ovoj oblasti.