DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu danas je razgovarala sa gdinom Zlatanom Klokićem, ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i njegovim saradnicima o važnosti koordinacije različitih službi i institucija u ostvarivanju prava djece, kako unutar istog resora tako i između različitih resora i ulozi ministarstva u ostvarivanju potrebne koordinacije.

Nedovoljna koordinacija rada nadležnih službi i institucija u planiranju politika i određivanju prioriteta, dovodi u pitanje ostvarivanje prava djece po različitim osnovama. Iako je Strategija za unapređenje socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja za period 2009-2014, koja ima za cilj unapređenje sistemskih modela socijalne i porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja i odnosi se na oblast hraniteljstva, usvojenja, starateljstva i institucionalnog zbrinjavanja djece, kao prioritet definisala izmjene i dopune Porodičnog zakona, navedeni zakon još uvijek nije izmijenjen, niti su unaprijeđeni sistemski modeli porodične pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja.