DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 2007. godine usvojila je rezoluciju kojom je drugi april proglašen Međunarodnim danom lica sa autizmom, te je tim povodom u Doboju organizovana manifestacija s ciljem skretanja pažnje i ukazivanja na probleme lica sa autizmom.

Manifestacija u organizaciji Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama i Udruženja građana „Mala kuća" Doboj, održana je na igralištu za potrebe djece u inkluzivnoj nastavi, koje se nalazi u dvorištu Osnovne škole „Vuk Karadžić" u Doboju, a otvorila su je djeca koja pate od  poremećaja autizma, puštanjem u vazduh mnoštva plavih balona. Izveden je prigodni program sa porukom odraslim o potrebi većeg razumijevanja problema djece sa posebnim potrebama. S obzirom na sve veći broj djece kod kojih je uočen ovaj poremećaj i njihove probleme, postoji potreba da društvena zajednica posveti posebnu pažnju autizamu i problemima koji zbog tog poremećaja nastaju, te da preduzme potrebne mjere radi poboljšanja položaja autistične djece. Posebno je važno što ranije otkrivanje poremećaja autizma radi pružanja kvalitetne pomoći i podrške autističnoj djeci u najranijem uzrastu.

Manifestaciji su prisustvovali: stručni radnici koji rade sa djecom sa posebnim potrebama, djeca sa posebnim potrebama, roditelji, volonteri i predstavnici udruženja građana, kao i predstavnik Ombudsmana za djecu.

Istovremeno, udruženja građana iz Doboja koja rade sa djecom sa posebnim potrebama, ovom manifestacijom su započeli akciju „Budi mi drug", koja ima za cilj pružanje podrške i pomoći djeci kod kojih je ustanovljen poremećaj autizma.