DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na poziv Savjeta roditelja OŠ „Sveti Sava˝, ombudsman za djecu dr Nada Grahovac prisustvovala je sjednici Savjeta roditelja, kojoj su pored roditelja prisustvovali i direktor škole gdin Radomir Petrović, pomoćnik direktora i pedagog. Ovo je druga posjeta ovoj školi po pozivu Savjeta roditelja i istovremeno dobar primjer angažovanosti roditelja da zajedno sa školom i drugim nadležnim institucijama jačaju sistem dječije zaštite u lokalnoj zajednici.

Na sjednici je bilo riječi o brojnim pitanjima iz oblasti prava djeteta, posebno o nastavnim planovima i programima, o važnosti saradnje roditelja i škole, o programima prevencije u zaštiti djece po različitim osnovama, o iskustvima u radu Ombudsmana za djecu u drugim lokalnim zajednicama.  Razgovaralo se o do sada realizovanim aktivnostima roditelja - programi prevencije za zaštitu djece od različitih oblika nasilja na internetu, o vršnjačkom nasilju, o ocjenjivanju u školi i primjeni pravilnika u ovoj oblasti, ali i o planiranim aktivnostima Savjeta, među kojima su uvođenje video nadzora u školu, otvaranje školske zubarske ambulante, otvaranje dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Posebno je naglašena dobra saradnja sa upravom škole i nadležnim u lokalnoj zajednici.

Ombudsman za djecu razgovarala je i sa načelnikom opštine gdinom Zoranom Stevanovićem o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihovoj zaštiti i iskustvima u radu Institucije. Zvornik ne spada u red onih lokalnih zajednica koje su u prioritetu Institucije po broju primljenih žalbi, ali i sama činjenica da je Ombudsman za djecu drugi put u ovoj opštini po pozivu, govori da su nadležne institucije prepoznale brojna pitanja dječijeg odrastanja i potrebu da se u saradnji svih nadležnih dođe do najboljih rješenja. Na sastanku, kome je prisustvovala i direktorica  Gimnazije i SŠC „Petar Kočić˝ gđa Biljana Pisić, potvrđena je dobra saradnja između nadležnih institucija i podrška lokalne zajednice.

Kako je edukacija djece o njihovim pravima u nadležnosti Institucije, zamjenica ombudsmana za djecu Zlata Hadžić-Bajrić održala je sa Savjetom učenika radionicu „Pravo na participaciju˝ s ciljem jačanja njihove svijesti o potrebi aktivnijeg učešća u životu škole. Radionica je pokazala da djeca u školi ostvaruju pravo na informaciju, mogu iznijeti svoje mišljenje i učestvuju u nekim pitanjima koja se tiču njihovog života i rada u školi. Tokom razgovora djeca su obećala da će se angažovati na boljoj saradnji sa Savjetom roditelja i Nastavničkim vijećem, kako bi zajednički radili na brojnim pitanjima koja prate njihovo obrazovanje ali i odrastanje uopšte.

Stvaranje partnerskih odnosa između roditelja i škole je uslov bez kojeg danas nije moguće govoriti o kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju djece. I osoblje i Savjet roditelja OŠ „Sveti Sava˝ su prepoznali da su na istom zadatku.