DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Banjaluci je danas u organizaciji Ministarstva pravde održan Okrugli sto o unapređenju sistema kazni i kaznenoj politici u Republici Srpskoj kada su u pitanju krivična djela protiv polnog integriteta sa akcentom na krivična djela polnog nasilja nad djecom.

U radu Okruglog stola učestvovali su  predstavnici Vlade Republike Srpske, Ombudsmana za djecu Republike Srpske, pravosudnih institucija, Klinike za dječije bolesti Univerzitetske bolnice Kliničkog centra, Pravnog fakulteta kao i Centra za socijalni rad u Banjoj Luci​.

„Namjera, ideja i želja Ministarstva pravde kao organizatora ovog skupa jeste, prije svega, da Republika Srpska postane bezbjednije mjesto za život i odrastanje svakog djeteta. Pri tome, izrečena ili zaprijećena kazna samo je dio alata i mehanizma", rekao je ovom prilikom ministar Kasipović.

On je istakao da je veoma važan dio edukacija djece od najranijeg uzrasta, roditelja, nastavnika, vaspitača kao i svih onih koji rade sa djecom, kako bi mogli prepoznati i ukazati na opasnost.

"U narednom periodu Ministarstvo pravde Republike Srpske, opredijeliće se za obim promjena i način na koji će se koncipirati Nacrt Krivičnog zakona, potom ga proslijediti na javnu raspravu u kojoj će doći do relevantnih mišljenja, te će se sa konkretnim prijedlozima izaći pred Narodnu skupštinu Republike Srpske", najavio je ministar Kasipović.

Profesor pravnog fakuleta Univerziteta u Banjoj Luci, Ivanka Marković, izrazila je zadovoljstvo što Vlada Republike Srpske pokazuje zainteresovanost da se uđe u reformu Krivičnog zakona RS, kada je riječ o krivično-pravnoj zaštiti polnog integriteta djece i naglasila da treba pooštriti obim krivično-pravne zaštite polnog integriteta djece.

Ombudsman za djecu istakla je da sistem zaštite djece zahtijeva mjere i aktivnosti različitih resora koje se moraju preduzeti da bi se umanjili rizici seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. Jedna od mjera koja može doprinijeti boljoj zaštiti djece je i uspostavljanje registra počinilaca ovih krivičnih djela, zatim kaznena politika ali i dobna granica djece koja se dodatno štite od ovih krivičnih djela. Posebno je istakla važnost angažovanja stručnjaka različitih profila i iz različitih resora kako bi se u datim uslovima obezbijedila najbolja moguća normativna rješenja.