DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Međunarodne organizacije World Vision B&H, UNICEF i Save the Children, organizovale su u Sarajevu 5. marta 20015. godine konferenciju „Djeca prije svega: Mehanizmi zaštite u situacijama elementarnih nepogoda", kojoj su prisustvovali djeca i facilitatori iz „Kutaka za djecu", predstavnici međunarodnih organizacija, domaćih nevladinih organizacija koje su učestvovale u implementaciji projekta, predstavnici škola, zdravstvenih ustanova, fakulteta, a konferenciji je prisustvovao i  zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske, Zlatoljub Mišić.
 
Cilj konferencije bio je predstavljanje rada „Kutaka za djecu", koji su organizovani u područjima pogođenim poplavama i klizištima, te uspostavljanje platforme za razmjenu iskustava i preporuka koje se mogu primijeniti u sličnim situacijama u budućnosti.

Na konferenciji su prezentovani dječiji radovi i fotografije iz „Kutaka za djecu", Priručnik o zaštiti djece u kriznim situacijama i publikacija o radu „Kutaka za djecu", te vođena panel diskusija o iskustvima i narednim koracima koje treba preduzeti s ciljem zaštite djece u kriznim situacijama i elementarnim nepogodama.