DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac, razgovarala je danas u kancelariji Institucije sa šefom Kancelarije UNICEF-a u BiH gospodinom Ajmanom Abulabanom (Ayman A. Abulaban) i njegovom zamjenicom Anom Riati (Anna Riatti).

Na sastanku  je razgovarano o brojnim pitanjima unapređenja sistema dječije zaštite, prije svega o usklađenosti zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije o pravima djeteta, o neophodnoj koordinaciji nadležnih službi i institucija i multidisciplinarnom pristupu u zaštiti prava i interesa djece. Posebno je bilo riječi o mjerama i politikama u različitim resorima u vezi sa različitim oblicima nasilja nad djecom, ali i učešću djece u rješavanju pitanja koja ih se tiču, o ulozi Mreže mladih savjetnika i o planiranim aktivnostima Institucije. 

Predstavnici UNICEF-a izrazili su zadovoljstvo pristupom Institucije unapređenju brige za djecu u različitim resorima, te planovima i programima djelovanja u onim područjima koja su označena prioritetnim.