DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Zaštita djece u saobraćaju, kao i mnogih drugih prava djece, zahtijeva angažovanje brojnih subjekata. O potrebi stalne i koordinirane saradnje u zaštiti djece u saobraćaju, ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je u Banjoj Luci razgovarala sa direktorom Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske g-dinom Milijom Radovićem i njegovim saradnicima.

Zajednička je ocjena da je za zaštitu djece u saobraćaju ključna prevencija, koja između ostalog zahtijeva programe prevencije, prilagođene potrebama djece i njihovom uzrastu, te politiku kažnjavanja neodgovornih učesnika u saobraćaju koja će biti i u funkciji prevencije.