DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Međunarodni dan ljudskih prava svake godine je prilika da se još jednom ukaže da su i prava djeteta ljudska prava. UN Konvencija o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međunarodnog prava i zaštite, uspostavlja temelje novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku koji se njega tiče i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije.

Djeca imaju jednako pravo kao i odrasli na poštovanje njihovog ljudskog dostojanstva i tjelesnog integriteta i pravo na jednaku zaštitu pred sudom.

Na žalost, svakodnevno smo svjedoci situacija da su prava djece ne samo povrijeđena, već i da je njihovo pravo na život, razvoj i odrastanje ozbiljno ugroženo. Posljednji slučajevi zgrozili su javnost. Troje djece izgubilo je pravo na život, pravo na život oduzeli su im njihovi roditelji i to u uzrastu kada nisu ni mogli da se brane. Zlostavljanje djece koje je, na žalost, sve prisutnije  pokazatelj je lične bijede i nemoći da se odgovori na potrebe djece, pa se djeca koriste kao objekat za ispoljavanje nagomilane agresije.

Djeca, posebno u najranijem uzrastu, zahtijevaju pažnju, ljubav i posvećenost, stalnu brigu i nadzor, prije svega roditelja, ali i svih onih koji rade sa djecom. To je njihova potreba i to je njihovo pravo, a da bi obezbjedili njihov pravilan razvoj i odrastanje prije svih moramo odgovoriti na te potrebe djece.