DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Beogradu je 5.decembra 2014.godine održan tematski sastanak Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope na temu „Internet prostor, izazovi i mogući rizici".

Sastavni dio dječijeg odrastanja danas su i moderne tehnologije. Pored brojnih prednosti interneta i negativne pojave su sve prisutnije i one se moraju prepoznati na vrijeme. Prije svega, radi se o različitim oblicima nasilja nad djecom i ugrožavanju prava djeteta na njegovu privatnost, ali i zavisnosti djece od ovog vida komunikacije.
 
Stručnjaci upozoravaju da ne postoji efikasan način zaštite djeteta od mogućih rizika kojima mogu biti izloženi. Jedina sigurna zaštita za djecu je učenje djece o prednostima i rizicima kojima mogu biti izloženi u ovoj komunikaciji. Samo djeca koja to znaju i imaju dovoljno informacija o tome mogu prepoznati situacije koje ih povređuju i ugrožavaju.

Ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac ukazala je na brojne aktivnosti koje su realizovane u Republici Srpskoj na inicijativu Institucije, a koje su dobra osnova za zaštitu djece u ovoj oblasti:

- potpisan je Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece koji obavezuje na postupanje u svim slučajevima nasilja i zlostavljanja i iskorištavanja djece i na internetu,

- u skladu s primjenom Protokola, urađen je prvi godišnji izvještaj o nasilju nad djecom u Republici Srpskoj kojim su evidentirani i slučajevi nasilja  na internetu,

- program prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece sastavni je dio školskog programa od ove školske godine.

Navedene aktivnosti obavezuju na stalnu edukaciju zaposlenih u obrazovnom sistemu i socijalnim službama, kako bi u okviru svojih ovlaštenja odgovorili na potrebe djece.